Kiến Trúc Vạn An
Brand Designer: Hoàng Lâm

Brand Designer: Hoàng Lâm

Graphic Designer & Brand Designer: Hoàng Lâm

Nhà thiết kế chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế nhận diện và truyền thông thương hiệu. 
Cungcấp một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh.

Anh tự hào đã và đang tạo ra sức mạnh - sinh khí cho hàng nghìn thương hiệu. 
Thông qua đó nỗ lực góp sức mình vào sứ mệnh vì sự phát triển của thương hiệu Việt.

Kinh nghiệm: 7 năm

Tốt nghiệp: Fpt Arena Multimedia