Kiến Trúc Vạn An
LUU NGUYEN PHUOC TRAM

LUU NGUYEN PHUOC TRAM

  • tốt nghiệp ngành Ngoại ngữ
  • có kinh nghiệm 10 năm quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ và xây dựng
  • gắn bó với công ty được 03 năm
  • tham gia quản lý về kế hoạch và tài chính các dự án của Công ty