Kiến Trúc Vạn An
MINH TRANG

MINH TRANG

nhà thiết kế, phụ trách mảng giám sát hoàn thiện công trình, chịu trách nhiệm bàn giao và làm việc trực tiếp tại công trường